Renovatie Woningstichting Brabantse Waard, Zevenbergen